Eljárási szabályok

A magyar magánútlevél iránti kérelmet főszabályként személyesen kell benyújtani.

Ujjnyomat vétele a kérelem leadásának időpontjában 12. életévüket betöltött kérelmezőknél kötelező.

Magyar útlevél iránti kérelmet magyar állampolgár nyújthat be. A magyar állampolgárságot érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes vagy legfeljebb egy éve lejárt magyar útlevéllel, honosítási okirattal vagy három éven belül kiállított magyar állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. Amennyiben ezek egyike sincs az ügyfélnek, de szerepel a személyi adat és lakcímnyilvántartásban, úgy az is igazolja az állampolgárságát. Ha egyik fenti eset sem áll fenn, akkor állampolgársági vizsgálatot folytat le az illetékes magyar hatóság.

A honosított magyar állampolgárok az ügyintézésre hozzák magukkal a honosítási okiratot, vagy annak másolatát.

A 1992. évi LV. törvény módosításával 2019. július 27-től azon állampolgárok útlevélkérelmei esetén, akik nem szerepelnek a Személyi adat és lakcímnyilvántartásban (SZL) - azaz nincsen magyarországi lakcímkártyájuk – a konzulátuson kötelező jelleggel meg kell indítani az SZL-be való felvételt.

Amennyiben nincs lakcímkártyája, az alábbiakat érdemes figyelembe vennie:

  • Külföldi és magyarországi lakcímet is van mód bejelenteni. A külföldi lakcím bejelentése nyilatkozat alapján történik.  A magyarországi lakcímre való bejelentkezéskor, ha a kérelmező nem saját tulajdonában lévő ingatlanba jelentkezik be, szükség lesz a tulajdonostól olyan teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratra, amely feljogosítja a kérelmezőt az adott címre való bejelentkezésre.
  • Kiskorúak esetén a szülő, ennek hiányában a törvényes képviselő lakóhelyét kell bejelenteni.
  • Tekintettel arra, hogy a nyilvántartás a családi állapotról is valós adatokat kell, hogy tartalmazzon, ezért szükség lesz a magyar anyakönyvi kivonatokra (születési, házassági), melyeket kérünk, hogy hozzanak magukkal az ügyintézéshez.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújthatja be. Kiskorú gyermek útlevél igénylésekor mindkét szülőnek írásban nyilatkoznia kell az útlevéligénylő lapon arról, hogy gyermekük útlevelének kiállításához hozzájárulnak.

Az újszülöttek útlevéllel való ellátásának megkönnyítése érdekében lehetőség van arra, hogy az útlevél kiállítására a születés hazai anyakönyvezésének megtörténte előtt sor kerüljön. Újszülöttek esetében kérjük, hogy egy jó minőségű útlevélképet hozzanak magukkal a szülők.

Amennyiben az egyik szülő nincs személyesen jelen a kiskorú új útlevelének kérelmezésekor, a távollévő szülő írásos hozzájáruló nyilatkozata szükséges a kérelemhez, melyet a kiállítástól 15 napon belül fogadhat el a konzuli tisztviselő.

Az útlevél érvényessége

A magánútlevél érvényességének időtartama az útlevélkérelem benyújtásakor betöltött életkortól függően alapesetekben*:

Ujjnyomatot tartalmazó magánútlevél esetében: 

  • 12-18 életév között: 5 év
  • 18. életév betöltését követően: 5 vagy 10 év*

(* = a 10 éves időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani, tehát a gyakorlatban ez ténylegesen kevesebb is lehet)

Ujjnyomatot nem tartalmazó magánútlevél esetében:

  • 6. életév betöltéséig: 3 év
  • 6-12 életév között: 5 év

*Fentiektől eltérő esetekben (pl.: ujjnyomat levétele fizikailag lehetetlen, a kérelmező ujjnyomat adására átmenetileg, fizikailag képtelen, vagy a kérelmező személyes megjelenésére – a kezelőorvos által igazoltan – egészségügyi állapotára tekintettel képtelen) a külképviselet külön ad tájékoztatást. 

Az útlevél kiállításának költsége

Az aktuális díjakat a díjtáblázatban találják meg. Az eljárás költségét kizárólag helyben kártyával fizethető.

Az útlevél elkészültének időtartama

Kérelem beadásra hivatalunk gyakorlatilag várakozás nélkül tud időpontot adni.

Az útlevelet Magyarországon gyártják, s az a következő futárpostával érkezik ki a külképviseletre. Tekintettel arra, hogy futárposta nincs heti rendszerességgel, ezért azzal érdemes számolni, hogy a kérelem beadásától számítva 4-5 hét múlva érkezik meg az útlevél.

Ideiglenes magánútlevél

Abban az esetben, ha nincs idő megvárni a Magyarországon legyártandó útlevél elkészültét, lehetőség van ideiglenes útlevél kiállítására. Az ilyen útlevél a Magyarországra való hazatérésre, rendkívül indokolt esetben más országba való tovább utazásra érvényes.

Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, pl. a belépéskor a határon vagy valamely okmányirodában leadni. A tovább utazásra kiadott útlevelet a szokásos tartózkodási helyre történt visszaérkezést követően 5 napon belül vissza kell postázni a konzulátusra.

Kapcsolódó dokumentumok

Nyilatkozat állandó magánútlevél kiállításához

Nyilatkozat gyermekek számáról

Szülői hozzájáruló nyilatkozat útlevél kiállításához